Katrinebergsvägen

I två år bodde jag i det område som brukar kallas Tullinge Trädgårdsstad. Jag var ofta ute och promenerade, och ett av de tråkigaste områdena att passera var den stora tomma yta som skiljer det äldre radhusområdet från den nyare "trädgårdsstaden". En väldigt stor yta, täckt av bilvägar, parkeringar, GC-vägar och outnyttjade gräsmattor. En stor yta med stor potential.

Jag började skissa på en rejäl bebyggelse i detta område, med uträtade gator och flera nya parker. Mitt förslag blev hyfsat tydligt, med 3D-renderingar, kartor och referensbilder. Förslaget skickades till Botkyrka kommun.

PDF med mitt förslag för ny bebyggelse i norra Tullinge

Katrinebergsvägen