Huddinge ÖP

Som medlem i Yimby bidrog jag till Yimbys yttrande om Huddinge översiktsplan 2030. Mitt främsta bidrag i det färdiga yttrandet blev mina illustrationer över hur en större köplada kan integreras i ett stadskvarter. Detta som en del i vår vision om att även några av de större butikerna i Kungens Kurva ska ingå i en förtätning med riktiga blandstadskvarter.

PDF med Yimbys yttrande om Huddinge översiktsplan 2030 (36 MB)

Köplada blir blandkvarter

Köplada blir blandkvarter

Köplada blir blandkvarter

Köplada blir blandkvarter