Hågelbyleden

Som medlem i Yimby skrev jag ett yttrande till Trafikverket för väg 258, den så kallade Hågelbyleden i Botkyrka kommun. Kommunen hade stora planer för Eriksbergs industriområde och dess omgivningar – planer som i en stadsväns ögon såg lovande ut för att vara förort.

Tyvärr förstod inte Trafikverkets tjänsemän i ärendet dessa kvaliteter utan planerade för en ny motortrafikled med planskilda korsningar. Det minsta jag kunde göra var att skriva ett yttrande, och än idag hoppas jag att det fick effekt på planeringsgänget på Trafikverket. Projektets status är oförändrat i skrivande stund.

PDF med Yimbys yttrande över Hågelbyleden, väg 258

Hågelbyleden

Ovan: skiss på det alternativa vägförslag som las fram i yttrandet.