Öppna kvarter

Published 2014-04-29

Jag har flera gånger funderat över varför de flesta kvarter som byggts de senaste 50 åren är öppna eller halvöppna. Ursprungstanken med de öppna gårdarna var säkert god, men resultatet man ofta kan se är att de är för publika för att de boende ska känna sig hemma där samtidigt som de ses som för privata av förbipasserande. Resultatet är att vi nu har enorma arealer gräs- och slyområden som i bästa fall ger några trädgårdsmästarjobb och i värsta fall ger större avstånd mellan människor och deras målpunkter. Ökade avstånd betyder längre transporter och i regel mer biltrafik, vilket inte är till någon fördel för vare sig miljö, hälsa eller utrymmesutnyttjande.

Jag ser dock ljuset i tunneln. Man börjar äntligen komma till insikt om baksidorna med gångna decenniers stadsplanering och det börjar dyka upp fler och fler detaljplaner med tydligare avgränsningar mellan privat och publikt. Om denna avgränsning innebär bättre utnyttjande av ytorna så har vi vunnit en hel del – oanvända halvprivata ytor är mest ett slöseri med det begränsade utrymme som finns att tillgå i en stad.