GC-vägar och stigar

Published 2013-12-10

Planering är A och O. Tydligen. På flertalet platser ser man gång- och cykelvägar i räta linjer – som om de vore strikt ritade på rutigt papper – trots att gående och cyklister oftast väljer den kortaste vägen när det är möjligt. Resultatet blir bruna och gråa stigar kors och tvärs över förorternas i övrigt klent utnyttjade gräsmattor.

För länge sedan hörde jag talas om ett test, där man lät stigarna bildas först och därefter byggde man riktiga GC-vägar. Intressant approach, även om jag gissar att det blev en del gnäll innan vägarna var på plats.

Men det finns en fördel med de rätvinkliga GC-vägarna. I deras dragningar kan man i flertalet fall bygga ut riktiga gator och låta de brunstreckade gräsmattorna emellan bli kvartersmark. Jag hoppas att det glesa förortsbyggandet snart upphör, så att man även kan sluta bygga märkliga GC-vägar helt utan analys av start- och målpunkter i ett område.

Så, slutsatsen får bli att rutigt papper fungerar bra för en struktur av riktiga gator och kvarter, men inte alls för att anlägga öde GC-vägar på tomma gräsmattor i glesa förorter.