Den blandade staden

Published 2014-05-06

När kommer den blandade staden tillbaka? Den stad där bostäder blandas med arbetsplatser, där studenter blandas med medelålders, där rika blandas med fattiga, där hyresrätter blandas med bostadsrätter och där det arkitektoniska uttrycket är annorlunda från en fastighet till en annan.

Jag tror att det dröjer ett tag än. Trots fina uttalade ambitioner om blandstad så är dagens projekt långt ifrån den blandning jag beskrev ovan. Är denna blandning en utopi? Jag tror inte det. Jag tror att det är en fråga om politisk vilja och förståelse.