På besök i Karlstad

Published 2013-07-25

För en vecka sedan var jag i Karlstad och träffade Maria Frisk, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det var ett givande möte där vi diskuterade stadsbyggnad i allmänhet och Karlstads möjligheter i synnerhet. Det fina läget vid vattnet och de stora gråa ytorna av redan ianspråktagen mark ger denna stad ovanligt fina öppningar för att skapa mer stad.

Maria Frisk skrev ett inlägg i sin blogg, som du hittar här.

Vi hade även sällskap av en journalist från NWT som skrev en artikel om detta. (Denna hamnade tyvärr ganska snabbt bakom NWT's betalvägg.)

Artikeln är mycket kortfattad. Vi hann prata mycket mer om de nimby-problem som finns, vilka planer kommunen har och visionerna om en tätare, mer funktionsblandad och biloberoende stad. Jag utdelade kritik över de nybyggda områden som är i princip bara bostäder, och där höll Maria Frisk med, och sa att det man vill och vet att man bör göra tyvärr är något annat än vad det faktiskt blir i slutänden. Hon verkade känna läget något hopplöst mot alla nimby-grupper och eftersökte fler röster som är positiva till en utveckling av staden.

Det är tur att Yimby finns och kan agera motpol till alla nimby-röster.