Användaroptimering

Published 2013-11-22

I webbranschen pratas det en hel del om sökmotoroptimering. Man vill ligga bra till på google så man får många besökare. Jag brukar förespråka användaroptimering – i första hand – då det är användarna som genererar business och inte sökmotorn.

Det handlar om att förstå sina användare och vad de har för behov. Detta är något som i stor grad verkar saknas inom husbyggandet. Det är tyvärr ofta så att husen byggs för att ge byggbolaget bästa möjliga vinst, och vad användarna, eller köparna, faktiskt vill ha tycks vara gravt underordnat. Här är förstås den rådande bostadssituationen ett stort problem. Beggars can't be choosers. Är utbudet begränsat får man köpa det som finns om man vill ha en ny bostad, and that's that.

Jag tror dock att den byggare som vågar testa att låta kunderna påverka på riktigt skulle ha en fördel jämte konkurrenterna. Det är rimligen mer värt för en bostadsköpare att betala för det hen verkligen vill ha, och inte bara det som råkar finnas.