Vad är snyggt?

Published 2014-05-15

Vem är det som bestämmer om en byggnad är snygg eller ful? Den frågan har jag ställt mig själv flertalet gånger då ett förslag på en ny byggnad mött blandade reaktioner för sitt utseende. Jag har svårt att förstå var folk vill landa med dessa diskussioner, då ämnet är totalt subjektivt och...

Den blandade staden

Published 2014-05-06

När kommer den blandade staden tillbaka? Den stad där bostäder blandas med arbetsplatser, där studenter blandas med medelålders, där rika blandas med fattiga, där hyresrätter blandas med bostadsrätter och ...

Öppna kvarter

Published 2014-04-29

Jag har flera gånger funderat över varför de flesta kvarter som byggts de senaste 50 åren är öppna eller halvöppna. Ursprungstanken med de öppna gårdarna var säkert god, men resultatet man ofta kan se är att de är för ...

Spårväg Syd

Published 2014-03-18

Jag börjar nu äntligen kunna hoppas på att Spårväg Syd verkligen blir av. Efter att projektet svävat i ovisshet pga bristande underlag så har Huddinge kommun lovat att bygga en hel del nya bostäder för att öka underlaget, bland annat i Glömstadalen...

God Hjul

Published 2013-12-20

Stockholm är i stora delar byggt för bilar. Motorvägar och trafikleder genom stadskärnan är ett tydligt bevis på de prioriteringar man hade under senare delen av 1900-talet: bilen först. Jag trivs med att köra bil, men jag ser det som självklart att ...

GC-vägar och stigar

Published 2013-12-10

Planering är A och O. Tydligen. På flertalet platser ser man gång- och cykelvägar i räta linjer – som om de vore strikt ritade på rutigt papper – trots att gående och cyklister oftast väljer den kortaste vägen när ...

Användaroptimering

Published 2013-11-22

I webbranschen pratas det en hel del om sökmotoroptimering. Man vill ligga bra till på google så man får många besökare. Jag brukar förespråka användaroptimering – i första hand – då det är användarna som genererar business och inte sökmotorn...

Välplanerade lägenheter

Published 2013-11-14

När jag letat lägenhet i flera omgångar har jag noterat många intressanta saker. En av dessa är planlösningarna. I typiska miljonprogramshus kan man kanske sakna "öppen planlösning" om man gillar stora sociala ytor, men...

På besök i Karlstad

Published 2013-07-25

För en vecka sedan var jag i Karlstad och träffade Maria Frisk, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det var ett givande möte där vi diskuterade stadsbyggnad i allmänhet och Karlstads möjligheter i synnerhet. Det fina läget vid vattnet...